Voorwaarden


  1. Hierbij verklaar ik me voldoende gezond en veilig geacht deel te kunnen nemen aan de lessen pilates. De deelname aan de lessen is volledig op verantwoordelijkheid van de deelnemer.
  2. Bij enige twijfel of wijziging ivm je gezondheidstoestand is het noodzakelijk je dokter te raadplegen alvorens de lessen verder te zetten.
  3. Indien u nalaat om de richtlijnen betreffende veiligheid en techniek op te volgen kan de lesgever niet aansprakelijk worden gesteld bij letsels.
  4. Gelieve voor aanvang van de les de lesgever te verwittigen indien om één of andere reden je lichaamsconditie om oefeningen uit te voeren, veranderd is.
  5. Ik verklaar ook het reglement gelezen, begrepen en goedgekeurd te hebben.